Een wekker voor mijnheer Dekker.

Natuurlijk moeten de Nederlandse scholieren goed Nederlands lezen en schrijven.
Ook is het wenselijk dat zij de Engelse taal redelijk beheersen (alhoewel ik me afvraag of het niet beter Chinees kan zijn) en goed kunnen rekenen.
Ik bestrijd natuurlijk helemaal niet, dat er een sterke basiskennis nodig is.
Niks mis met rijtjes knallen en hoofdrekenen….maar…
Was het niet de bedoeling van de huidige regering de kwaliteit van onderwijs te vergroten?
De docenten de verantwoordelijkheid voor hun eigen professionalisering te laten nemen?
De regeltjesgeest even in de fles te stoppen?

De jeugdwerkeloosheid is schrikbarend hoog.
Natuurlijk, vanwege de economische crisis….maar komt het ook niet een klein beetje de lage lonen landen heel veel werk van ons overnemen?

Zijn we daarom een kenniseconomie, omdat we de handen ergens anders zoeken?

Gaan we nu de leerlingen die stampen en leren wat minder makkelijk vinden,  maar echt fantastische dingen met hun handen en hoofd kunnen,  nog dieper de put in duwen?
Het MBO heeft even lucht, vanwege het uitstel van de centrale examinering, die gaat gelukkig nog even niet door.
Nu moet de onderbouw van het voortgezet onderwijs er aan geloven.
Testen, testen en nog eens testen.
Gaat Nederland daardoor echt stijgen op de lijsten als het gaat over de Kenniseconomie?
Moet je als je iets aan onderwijs en het verlangen erbij te horen in de lijstjes,  niet iets anders ondernemen?

Als ik in mijn huidige beroepspraktijk kijk, zie ik dat een verse Master of Bachelor echt een aantal competenties mist om zich staande te houden in de grote mensenwereld. Daarover maak ik me meer zorgen dan hun taal en rekenvaardigheden.
ITIL en Prince, stampen, leren en certificeren.
Gecertificeerd zijn, wil echter niet zeggen, dat je een goede change- of projectmanager bent. Je kunt dan de regeltjes volgen en dashboards invullen, maar ben je daarmee een goede manager van de processen?
Natuurlijk niet, daar heb je communicatieve vaardigheden, creativiteit, omgaan met veranderingen en flexibiliteit voor nodig. Dat maakt een goede change- of projectmanager nou zo goed.

wekker

Wakker worden mijnheer Dekker
Het is blijkbaar makkelijker een wetsvoorstel voor toetsen in te dienen, dan na te denken  waar het in onderwijs werkelijk over gaat en naartoe moet.
Denk eens aan: onderwijsinnovatie, flexibilisering, tijd- en plaats onafhankelijk leren, een leven lang leren, beoordelen van het geleerde  in de beroepscontext, aantonen van informeel leren, stimuleren en faciliteren van kennisdeling, het leren van de experts, overal beschikking hebben over technologie om leren te ondersteunen.

Nee, we knallen er weer een toetswetje  in, investeren in een digitaal adaptief kennis toetssysteem…dat waarschijnlijk in de lage lonen landen gebouwd gaat worden…want hier hebben we het te druk met toetstrainingen.
Ja ja, ik weet dat het een “diagnostische toets is”,  maar die lijstjes hè…waar ook scholen weer op afgerekend gaan worden.

Straks kunnen we in onze kenniseconomie prachtig plannen schrijven maar kunnen we ze ook uitvoeren?