Een nieuw boek: Scholen om van te leren

Het nieuwe boek van Kennisnet (wat mij betreft van Frans Schouwenburg ): “Scholen om van te leren” dwong me de studie even terzijde te leggen en het even door te bladeren.

In het voorwoord pakte mij de zin: “zou niet ieder bestuur minstens een locatie moeten hebben, waar men net als de scholen in dit boek een ander concept realiseert?

Natuurlijk ga ik het boek niet samenvatten. Het is gewoon te downloaden en ik hoop dat er ook een hardcopy versie is. Zo’n boek hoort wat mij betreft nog lekker fysiek in de kast te staan.

Mijn indruk:
De open interviews met betrokkenen bij de scholen zijn de leidraad. Grondleggers, leraren en directeuren vertellen over hun drijfveren de gemaakte keuzes maar ook de worstelingen.  Zij worden per school in aparte kaders voorgesteld. Hun drijfveren en welke inspiratoren zij hebben laten zien dat het mensen zijn die niet gisteren van de pabo afgekomen zijn. Voor mij zijn de inspiratoren die zij noemen herkenningen en soms ook kriegeligheden. Maar dat heeft meer te maken met mijn persoonlijke voor- en afkeuren. Als onderwijsinnovator in opleiding genoot ik van de verhalen die voor mij niet nieuw zijn, maar wel lekker bij elkaar staan nu.

Van elke school wordt helder beschreven wat de visie is. Hoe de scholen ontstaan zijn en wat het concepten zijn waarop de scholen gestoeld zijn. Door de heldere indeling bij de verhalen kun je de concepten mooi met elkaar vergelijken. Dat zonder (wat mij betreft) een waardeoordeel te vellen, maar meer wat kun je er als innovator uitpikken. Zeker als je van alle scholen ook nog eens gratis tips krijgt.

Hoofdvragen die aan de mensen uit de scholen gesteld worden gaan over: visie, obstakels, zichtbare resultaten, de rol van ict in het onderwijs, de docenten, soms verbeterpunten en natuurlijk de toekomst.
Bij elke school wordt beschreven HOE het werkt, hoe het dagelijkse onderwijs eruit ziet.
Natuurlijk is alles verrijkt met foto’s van de scholen, de leerlingen en (erg veel) quotes.

Wat me opvalt is de openheid bij alle thema’s. Niets op de borst kloppen “kijk eens hoe goed we bezig zijn” maar “we hebben een droom”. Soms loopt het lekker en soms niet. Ook lees je dat je er niet komt met zomaar een docent, lesmethode of onderwijsmodel. Alles hangt met elkaar samen.
Aan de andere kant laten de scholen zien dat ondanks de obstakels er best veel kan binnen de bestaande wetten en inspectieangsten. Lef hebben is denk ik belangrijker.

In het laatste hoofdstuk volgt de conclusie. Hierin worden scholen met elkaar vergeleken, verschillen en overeenkomsten op alle gebieden. Bij de ICT paragraaf komt vier in balans aan de orde. Mooi zijn de verandertips en tips voor duurzame implementatie.

Voor wie is het boek bestemd?
Ik weet niet of ik nu de verkoop druk…maar je moet wel stevig in de onderwijs terminologie zitten, voor mijn neus staan nu de woorden: divergente differentiatie.. .geen lekentaal dus. Ik weet dus niet of zich op innovatieve scholen oriënterende ouders er lekker doorheen lezen.
Ondanks de tip van mijn studiecoach om niet alles te lezen, denk ik (aanname) dat scholen als deze zich goed lenen om een innovatieopdracht in een master leren en innoveren binnen te halen, deze scholen lenen zich uitstekend om onderzoek te doen. Daarvoor is dit boek een prima inlees stuk. Ook voor lerarenopleiders en natuurlijk nieuwsgierige leraren is het een prima boek. Bestuursleden met pit…een must lijkt mij!

 

Wat ik mis?

Het blokje meer weten helemaal aan het eind is gelukkig erg klein. Ik vind het hier niet op zijn plaats. Dat zijn alleen verwijzingen naar kennisnet of publicaties van kennisnet mensen. Ik had hier liever een nawoord van bijvoorbeeld een ouder of een leerling gezien.

De geïnterviewde mensen noemen heel veel inspiratoren. Ik zou een literatuurlijst met de hoofdwerken van deze inspiratoren fijn gevonden hebben. Nog mooier zou een leestip van de bevraagden geweest zijn.

Zijn er alleen PO en VO scholen die vanuit zulke concepten innoveren? Wat zou ik me als ouder dan zorgen maken over de “hoe nu verder”.
Zoals Frans in zijn voorwoord al zei: zou niet ieder bestuur minstens een locatie moeten hebben, waar men net als de scholen in dit boek een ander concept realiseert?
Kom op MBO, HBO en Universiteiten….

Voor Frans, dank je wel voor dit boek, waar ik jouw vingerafdruk en drive in terugzie. Ik wil nog een gesigneerd exemplaar!