Eduexchange 5, Planning in de soep deel 2.

Dr. Jos Zuylen: Kerndoeldekkend en leerboekvervangend, technisch gestandaardiseerd en gemetadateerd. (dank mijn buurman voor zijn opmerking: metagedateerd, de website en de inhoud van de presentatie voelde wel een beetje zo aan).

Wat jammer dat Jos Zuijlen  redelijk snel de zaal tegen zich in het harnas joeg met zijn opmerkingen over uitgevers en het feit dat digitalisering van lesmateriaal niet per definitie een verbetering (innovatie) is.

Daarnaast ging ik me op een gegeven moment ergeren aan het feit dat hij jongeren of leerlingen consequent kinderen noemde. Vanaf 12 jaar zijn het echt jongeren.

Dit terwijl de strekking van het verhaal en het doel van de onderwijsvernieuwingcoöperatie volgens mij samenwerken, samen ontwikkelen en samen delen is.

Juist samen met uitgevers zou er heel veel moois gemaakt kunnen worden, want maar een docent is mijns inziens nog niet per definitie een goed ontwikkelaar en tijd en geld zijn met name in voortgezet en middelbaar onderwijs zeer schaars.

www.deonderwijsvernieuwingscoöperatie.nl