Eduexchange 3, ELDvo Proof of Concept – Gerard van den Hoof

header2-main.gif
In een goed gevulde zaal met aan 2 zijden een 6-tal leveranciers werd live gepresenteerd dat het schakelpunt ELDV werkt.

http://www.eldvo.nl/cms/design/index.php

(gekopieerd van de site)

Het programma ELD (Elektronisch Leerdossier) -in 2004 gestart als het project ELDvo- ontwikkelt een landelijke standaard en de infrastructuur voor de digitale uitwisseling van leergegevens. De overdracht van leergegevens tussen scholen en onderwijsinstellingen kan hierdoor efficiënter en verantwoord verlopen. Ook wordt zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een doorlopende leerlijn in het onderwijs

In een live demo werd getoond dat een VO school het elektronisch leerdossier naar het schakelpunt gezonden werd, de ouders van Jessica (voorbeeldleerling) met Digi+ controleerden of zij akkoord gingen en de ontvangst (download) bij het MBO plaatsvond.

Vreemd voorbeeld een HAVO leerlinge die een MBO opleiding gaat volgen, nog vreemder de ontvangende school was mijn ROC Midden Nederland. Na afloop even gevraagd of wij als ROC echt zo actief deelnemen, dat was nog niet het geval….voorbeeld dus (dacht al dat ik wat gemist had)

 Er wordt nog gezocht naar deelnemende scholen voor een pilot die in 2008 van start gaat