E-competenties en NNoal..aan de slag

Op 22 juni is er weer een Nnoal nijeenkomst.
Knappe vind ik dat ze steeds weer een nieuwe vorm en nieuwe sprekers weten te vinden. Daarnaast is het gewoon elke keer erg gezellig. Nadat ik de vorige 2 keren gemist heb, heb ik de 22e al in de agenda staan.
Uit de uitnodiging:
Het programma zal een andere opzet hebben dan gewoonlijk. We hebben drie sprekers die elk vanuit een verschillende optiek (lerarenopleiding, onderwijspraktijk, onderwijsadvies) hun visie geven over de aanpak van de e-competentie van docenten. Dit naar aanleiding van het feit dat van alle variabelen bij de invoering van ICT in het onderwijs de e-comptetenties van docenten het minst succesvol lijken. Het vergroten van de professionaliteit van leraren levert volgens onderzoek de meeste leerwinst op. Maken e-competenties deel uit van het professionele leraarschap anno heden en morgen?
Maar, vóór dat onze presentatoren hun zegje doen, willen wij ook de Nnoal-gasten aan het woord laten.
U krijgt op 22 juni de kans om, niet alleen vanuit de zaal, maar ook voor het voetlicht uw mening te ventileren!

Nu moet ik dus vóór 15 mei bij één dia inleveren met daarop verwoord of verbeeld mijn standpunt of concept met betrekking tot het thema. Aan het begin van het programma worden alle inzendingen getoond. De deelnemers in de zaal mogen de dia kiezen die hen het meest nieuwsgierig maakt!

Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik plaatjes makkelijker vind dan tekst en ook wat vind van het feit dat er blijkbaar nog steeds e-incompetente docenten rondlopen.
Zit te dubben…zal ik dit plaatje gebruiken?

Of deze?

Of zal ik me eens professioneel gaan gedragen en keurig de instrumenten die wij hebben aanbieden 🙂

2 reacties

  1. Als je nu één dia maakt met daarin een animated gif met alle beelden die je wilt laten zien?
    Hebben ze vast niet door bij Nnoal:-)

Reacties zijn gesloten.