De op dit weblog gepubliceerde informatie is uitsluitend mijn persoonlijke mening of visie. Bij verwijzing naar andere weblogs zal ik deze linken, dan wel de oorspronkelijke bron vermelden.

Dit geldt eveneens voor reacties van bezoekers. Aangezien ik op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op deze reacties komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker en reflecteren ook deze reacties geen standpunt of visie van Karin Winters

Ik behoud mij het recht voor om reacties te weigeren of in te korten. Niet relevante reacties, reacties met een commerciƫle boodschap, reacties welke discriminerend of aanstootgevend zijn of waarbij anderszins fatsoensnormen worden overschreden worden direct verwijderd.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze weblog geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording van de lezer van dit weblog.
Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op dit weblog gepubliceerde informatie. Op de weblog geplaatste foto’s en afbeeldingen worden geacht deel uit te maken van het publieke domein. Indien u het copyright op een op deze website geplaatste afbeelding, foto, artikel of ander werk bezit, e-mail mij en de betreffende uiting zal direct worden verwijderd. Ik aanvaard mede gezien deze werkwijze geen aansprakelijkheid voor eventuele inbreuk op auteursrechten van derden door het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Alle op deze weblog gepubliceerde informatie valt onder een Naamsvermelding-Niet commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie

Blogposts die verwijderd zijn of teruggetrokken vallen niet onder deze licentie en mogen ook niet opnieuw verspreid worden. Ik heb uitzondering toegevoegd op 16 juli 2016 ivm herhaaldelijk publiceren van oude blogposts op een andere website.

In verband met de conceptfase waarin deze disclaimer zich blijvend bevindt behoud ik mij het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht, of na gedegen inhoudelijke feedback te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.