Diaries en decisions

Dagboeken en besluiten dus. De studenten van de universiteit van Sheffield Hallam worden zeer actief bevraagd en betrokkken bij de ontwikkelingen van e-learing, content en cursussen.
Naast jaarlijkse surveys waar alle studenten gevraagd worden feeback te geven, hebben 11 studenten in een periode van 2 weken actief een dagboek bijgehouden en allle activiteiten die met ICT te maken hadden geregistreerd.
Uit de onderzoeken (ook daar zijn de docenten de remmende factor in ontwikkelingen) zijn heel veel data gekomen die aangeboden worden aan hun CvB en ook gebruikt worden om de plannen 2009-2014 te schrijven.
Ik ga nog even zoeken naar de 11 dingen die je niet met Blackboard moet doen (voor docenten).
Leuke presentatie en zinvol om dat ook bij ons eens op die manier aan te pakken.

Blogged with the Flock Browser