De schandpaal, terug naar de middeleeuwen.

Vanmorgen was er nogal wat te doen over de 60 MBO opleidingen die door de onderwijsinspectie met een onvoldoende worden beoordeeld.
De opleidingen en opleiders staan openbaar op de site van de onderwijsinspectie, met de daarbij behorende rapportages.
Ik pak voor mijn verhaal even de ROC’s, zonder naam en toenaam…schandpalen zijn van de middeleeuwen en wat mij betreft is dat hier ook een beetje zo.

Even voor de cijfertjes, relativeren dus…..0,5% (44 bekostigde opleidingen van de ruim 11.000) scoort volgens de Inspectie onvoldoende.
15 maanden oud mogen de rapportages zijn, dus rapportages van voor 12-2008 zouden er niet in moeten staan…..ik zie er echter wel een paar.
Maar wat ik erger vind….duik eens in de rapportages. De rapportages zijn verslagen van inspectie bezoeken van begin 2009, soms 2008 en zelfs 2007.
De onderzochte crebo’s zijn voor meer dan de helft “eindtermen” opleidingen en als je het over 2007/2008 hebt in startende CGO fase, wat mij betreft ook scholen die niet af zaten te wachten tot het 2010 werd…experimenten dus.
Ik durf mijn muis eronder te verwedden dat er momenteel nog ROC’s zijn die in september 2009 gestart zijn met “eindtermgerichte opleidingen” en wat mij betreft ook in die lijst thuis horen, zelfs zonder inspectierapport.

Ik weet best wel dat er steeds hoor en wederhoor is eer een rapportage van de inspectie definitief is en dat daar waar rook, vuur is…maar of dat nou zo moet?
Wat hebben ouders in een keuze proces nu aan deze cijferlijsten? Lees: Het is voor (aankomend) studenten belangrijk om te weten hoe het met de kwaliteit van hun opleiding is gesteld…alsof ze met die kolossen van ROC’s wat te kiezen hebben en als ze er al op zitten weten ze beter hoe het gesteld is met de kwaliteit van de opleiding dan de CvB’s daar.
Trouwens de onderwijsinspectie noemt leerlingen studenten, jakkes, maar dat terzijde.

Met het publiceren van de lijst maakt de inspectie in één oogopslag duidelijk welke opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs van onvoldoende kwaliteit zijn.
Moeten ouders zelf op zoek naar de Crebo lijsten? Mijns inziens is er namelijk nog een verschil dat ik niet terugzie, ook uit de rapportages haal ik dat niet echt: BBL en BOL opleidingen.
Nog een ding dan…..zien jullie er fijne kekke hippe opleidingen tussen staan als bijvoorbeeld Aqua Leisure Host, Eventmanager, Artiest uitstroomdifferentiatie Circus, Multimedia design en gamesdeveloper? Hoe kan dat nou?
Ik weet het niet, maar zou door de publicatie van de rapporten de kwaliteit van het onderwijs met sprongen vooruit gaan, als er gerapporteerd wordt over o.a. slechte aanwezigheidsregistratie, matige flexibilisering en matige loopbaanbegeleiding.
Ik denk dat de bedrijfsvoering eerst weer eens opgepakt word, de cijfertjes in orde gemaakt, de papieren op orde..en ach..onderwijs…dat komt later wel als we maar niet meer op de lijst staan.