De JobMonitor enkele overpeinzingen

De afgelopen periode merkte ik in mbo scholen dat de job-monitor weer in het land is.
Op vergaderingen staat deze prominent op agenda’s en er wordt alles aan gedaan om zoveel mogelijk studenten de monitor in te laten vullen.
Er worden pakketjes geprint, computerlokalen voor vrij geroosterd en planningen gemaakt wanneer welke klassen “gaan invullen”.
Studenten van entree opleidingen en soms ook van niveau twee worden actief begeleid bij het invullen van de monitor (lees: de vragen worden voorgelezen of zelfs uitgelegd).

Prachtig, om studenten aan het woord te laten en hen te bevragen over hun tevredenheid, maar ik heb ook wel wat bedenkingen.

Vrijwillig?
Een enquête is er om ‘vrijwillig’ in te vullen.
Op het moment dat scholen er extra informatiesessies voor gaan (of moeten) organiseren en ook studenten begeleid naar bijvoorbeeld een OLC/Computer lokaal sturen, heb ik mijn vraagtekens bij ‘vrijwillig’.
Ik heb er ook wel een beetje moeite mee dat het af gaat van de ‘onderwijstijd’. Zeker in de bbl is het woekeren met de tijd.
Ik zie (op de site van Job zelf ook) nogal wat prikkels om studenten extra aan te sporen om vooral in te vullen en te delen met een #. Je kunt dan een reisje winnen (iets met extrinsiek motiveren).

Logisch natuurlijk want hoe meer invullers, des te betrouwbaarder zijn de uitkomsten.
Alhoewel? Is dat wel zo? De job monitor bevat nogal wat vragen, gaan de studenten niet lekker klikken om er maar af te zijn?
Is daar wel eens onderzoek naar gedaan?

KPI’s in plaats van onderwijskwaliteit?
Juist omdat de rapportage uitgebreid in de pers komt en scholen met naam en toenaam genoemd worden (zelfs hoeveel studenten er invullen) is er voor scholen veel aan gelegen om zoveel mogelijk invullers te krijgen.
Met de uitkomsten van de monitor worden binnen instellingen weer mensen aan het werk gezet (en gehouden). Scholen spreken vaak uit, dat ze gaan voor een hoge score in de job monitor en werken daar soms heel hard aan.
KPI’s en kwaliteitshandboeken worden erop aangepast en over de hoge scores wordt door instellingen vanzelfsprekend hard geroeptoeterd.
(Bij lage scores blijft het stil….behalve intern natuurlijk).
Uit de uitkomsten komen ook altijd adviezen naar de studentenraden hoe bepaalde zaken op de agenda te krijgen.
(Ik ben wel heel benieuwd naar het percentage actieve studentenraden trouwens)

Korte termijn veranderingen?
Prachtig allemaal

Wat merken studenten op de korte termijn van de uitkomsten ?

Rekening houdend met het feit dat veel studenten maar twee of drie jaar in het mbo op school zitten, lijkt me dat best lastig.
Hoe snel zien zij resultaten van de uitkomsten en ervaren zij verbeteringen of veranderingen?
Is het niet heel specifiek wat er gemeten wordt en aan de andere kant ook heel breed gericht op processen rond het onderwijs?

Omdat ik inmiddels al een stuk of 20 studentenarena’s met teams die met LeerKRACHT werken meegemaakt heb, denk ik dat het anders kan.
Wanneer onderwijsteams 2 a 3 keer per jaar heel specifiek vragen stellen aan studenten in een arena, kunnen docententeams daar direct iets mee doen.

Onlangs hielden Decanen en LOB docenten van vmbo en mbo een arena over de doorstroom vmbo naar het mbo. De uitkomsten zijn bijna direct verwerkt in acties om te voldoen aan de wens van studenten. Enkele van de suggesties die door de studenten gegeven werden

  • Speeddates met eerstejaars mbo studenten
  • Realistische informatie geen verkooppraatjes
  • Helder beeld van het arbeidsperspectief
  • Hoe ziet de inhoud van een opleiding er uit
  • Welke vakken worden er gegeven

Ook een arena waar de studenten gevraagd werd naar hun ideale schooldag, welke lessen uitdagend zijn en wat zij lastig vinden in de lessen leverde direct acties ter verbetering door het docententeam op.

Ik ben benieuwd naar de hoeveelheid tijd er gestoken wordt in het voorbereiden en afnemen van de job enquête door instellingen.

Een studentenarena kost een half uur!