CPB vind het ook niks…

Las op de site van het CPB dat de wikiwijs niet echt wijs is om het lerarentekort te verminderen. Mij blijft die vraag steeds door het hoofd zingen, wat heeft de digitalisering van lesmateriaal en open stellen van bronnen nu te maken met het lerarentekort?

Onderwijs: aanpak lerarentekorten
Alle voorgestelde onderwijsprojecten hebben tot uiteindelijk doel om de lerarentekorten aan te pakken. Alle vijf voorstellen zijn als ongunstig beoordeeld. Het gaat om de volgende voorstellen:

  • Projecten ter verhoging van de arbeidsproductiviteit in het onderwijs (Innovatie-impuls);
  • Professionalisering van schoolleiders;
  • Twee projecten om met de inzet van ICT het lerarentekort tegen te gaan: ‘Open school’ en ‘Netwerkschool’
  • Een database met gratis toegankelijk digitaal lesmateriaal, gemaakt door leraren (Wikiwijs in het onderwijs).

De voorstellen zijn niet effectief in het aanpakken van problemen rond lerarentekorten, Wikiwijs lijkt dit zelfs te verergeren. Probleemanalyses zijn niet helder (alle vijf voorstellen), de meerwaarde boven bestaand beleid is onduidelijk (Innovatie-impuls, professionalisering) en er worden geen duidelijke keuzes gemaakt en onderbouwd (alle onderwijsvoorstellen). De belangrijkste verbeterpunten sluiten aan op deze knelpunten: een helderder opzet van het voorgestelde experiment (Netwerkschool), een betere evaluatie-opzet met een kleinere selectie van projecten (Innovatie-impuls), een betere onderbouwing van het probleem (Professionalisering) en een kleinschaliger invoering (Open school).
[bron]

Blijf van mening dat het delen van lesmateriaal onder een Creative Commons licentie volgens afgesproken basis standaarden van grote waarde kan zijn, maar ben nog steeds wat kritisch over de aanpak en de argumenten daarachter. Ook vind ik het vreemd dat er een Weblog gestart is , er als Wikiwijs getwittert wordt…..en ik me echt afvraag wie dat aan het doen zijn. De programmamanager is er nog niet…daar is deze week een vacature voor gesteld. Heb al 1 heel enthousiaste edublogger/twitteraar gevonden die die klus heeeeeeel graag wil oppakken…wens hem heel veel (wiki)wijsheid, dat wordt zijn langste Marathon, als hij door de web 1.0 achtige sollicitatieprocedure heen weet te komen.

Ook dit is trouwens meepraten over de wikiwijs en nee ik doe dat niet op de weblog, zie daar de bomen door het bos al niet meer.