CoFlex, lesmateriaal voor niveau 4 Bouw-Infra.

Vanuit een consortium waar veel ROC’s (behalve die van ons ROC) deel van uitmaken is lesmateriaal door 19 ROC’s geleverd om Coflex te vullen. Het mooie van Coflex is dat het te integereren is in Blackboard. Ik verwachtte naar een presentatie te gaan van het Horizon en Nova college over de ervaringen van Coflex in hun onderwijs. Het grootste deel echter was Wolters Noordhoff (de uitgever) aan het woord, ook de flyers, hand-outs, pen en map waren van de uitgever. Daarnaast word ik nooit blij van een aanwezigheidslijst waar nog net mijn salaris niet op ingevuld hoefde te worden, niet nodig lijkt me. Als ik meer wil weten (en dat wil ik) zoek ik in eerste instantie de scholen die ermee werken op. Ga zeker de scholen benaderen en mijn collegae Bouw vragen waarom zij nog niet meedoen.

Beetje bedenking bij het volledig lesmateriaal in een digitale omgeving, lezen van een beeldscherm is niet altijd even prettig en als school zul je je infrastructuur (netwerk draadloos liefst) op orde moeten hebben. Wordt vervolgd.