Cijfertjes over MBO

Op de site van de MBO raad staat een prachtig overzicht met MBO cijfertjes en feiten. Hoeveel deelnemers en in- en uitstroom. Hier zouden mensen met verstand van statistieken mooie verhalen van kunnen maken. Wat mij opviel is de gemiddelde leeftijd van het personeel dat bij MBO instellingen werkt. 35% is jonger dan 45 jaar…65% dus ouder dan 45 jaar. Nou hoeft dat geen probleem te zijn…maar dat is het wel over ca. 15 jaar, lijkt mij. Ik ben geen statistieken kenner maar weet wel dat veel MBO instellingen al eeuwen een personeelsstop hebben en veel van die instellingen reorganiseren…dus meer afscheid nemen dan welkom heten.
Daarnaast betekent een niet al te jonge samenstelling van het personeel, dat veel van hen “eindtermen” jarenlang gehanteerd hebben en vraag me af (zeker gezien de financiele beperkingen) of de langzittende personeelsleden voldoende in zichzelf hebben geinvesteerd of hebben laten investeren om vol enthousiamse aan de slag te zijn met hun eigen “bekwaamheidsdossier”.
Vrees dat veel personeelsleden van die 65% regelmatig iets roepen als: ‘t zal mijn tijd wel duren.