Onderwijs inhoud

Wie heeft er ervaring met een schoolbreed talencentrum?

In ons (concept) werkplan onderwijsinhoud en flexibilisering ROC breed hebben we aangegeven niet hoog in te zetten op eenĀ  ROC breed talencentrum op 1 locatie. Leerlingen zijn in principe al geen fan van platte taallessen en als ze zich daarvoor vanuit een van de 52 locaties naar 1 locatie moeten verplaatsen lijkt dat niet wenselijk …

Wie heeft er ervaring met een schoolbreed talencentrum? Lees meer »