Bruggen bouwen

Het kwam er vrijdag niet van, maar ik was wel weer een beetje (T)GIF-tig.
In 2013 mopperde ik al over het broodroverschap van Kennisnet, als het gaat om trainings- en scholingsaanbod

Waarom ben ik nu weer aan het mopperen?
Afgelopen vrijdag kwam de aankondiging van Kennisnet voorbij dat zij, in samenwerking met Sambo-ict, een leergang voor i-coaches in het mbo gaan ontwikkelen en aanbieden.
Dat aanbod stoort mij.

Kennisnet zegt over zichzelf
….gids en bouwer van het ict-fundament. Vanuit onze gidsfunctie helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. De geboden kennis maken we praktisch toepasbaar, zodat onze gidsfunctie ook echt leidt tot een professionele inzet van ict in het onderwijs.
….bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het onderwijs bij een professionele inzet van ict.

….Een professionele inzet van ict vraagt om samenwerking en krachtenbundeling binnen het onderwijs. Kennisnet ondersteunt dit en adviseert de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en saMBO-ICT bij het invullen van hun rol als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de onderwijssector(en). Bovendien ondersteunt Kennisnet grootschalige bestuurlijke initiatieven die ten doel hebben de inzet van ict te professionaliseren.

[Bron: Kennisnet wie wij zijn]

Samengevat:
Gids, bouwer, belangenbehartiger en ondersteuner (van vooral bestuurlijke) initiatieven.
Dit alles met de subsidie vanuit het ministerie van ocw.

Sambo-ict is de partij die de leergang (in samenwerking met Kennisnet) aanbiedt.
Sambo-ict zet zich actief in voor het mbo en werkt vooral als netwerk. Sambo is ontstaan uit de roc-i partners en was ooit de club van de harde ict, in de tijd dat ontwikkelingen van uitrol ict in scholen echt een hype was. Mbo scholen zijn lid van sambo-ict en mogen aansluiten bij verschillende netwerken om vooral kennis te delen en uit te wisselen. Een prima club waar ik in mijn roc tijd ook met heel veel plezier lid van was.

Maar ook bij hen denk ik dat professionaliseren en het ontwikkelen van scholing- en training niet echt thuishoort.
De peergang (echt leuk bedacht) natuurlijk wel.
Uitwisselen met collega’s en samen werken aan wat werkt en wat niet. Inhoud op maat ontwikkelen natuurlijk ook. Toppers als Annet Smith, Ashwin Brouwer en Petra Holstein (die vanzelfsprekend een rol zullen hebben in deze leergang) zijn daarin onmisbaar.

Maar…..

Door de jaren heen heb ik regelmatig gemopperd over de dunne scheidslijn: wat hoort in de markt en wat bij Kennisnet (en nu ook Sambo-ict)?
Ik vind nog steeds dat het aanbieden van trainingen aan scholen, docenten en besturen niet past in het portfolio van met name Kennisnet.

Het gratis adviseren van scholen en besturen past ook niet bij het portfolio van Kennisnet.
Niet alleen omdat zij die opdracht niet hebben, maar ook omdat het oneerlijke concurrentie is.

Wanneer Kennisnet start met gratis advies en scholing zijn zij binnen bij een school vanwege de netwerkgedachte. Als er vervolgens vanuit hun eigen kring verdieping plaats gaat vinden, zet je de ‘markt’ buiten spel. Ook als je zegt dat je daarvoor ‘het netwerk’ inzet en ‘trainers en ontwikkelaars’ inhuurt. Zij doen dat namelijk onder de pet van Kennisnet.
Je bent inhuur, uitvoerder maar altijd namens Kennisnet, niet namens jezelf.
Ook creëer je zo (dat is ook bij Sambo-ict) een gesloten netwerk.
Alleen scholen die aangesloten zijn bij Sambo mogen deelnemen aan bijvoorbeeld de conferenties, kunnen putten uit de bronnenbank en mogen aansluiten bij activiteiten.
Dit is dus een gesloten netwerk, waar het extreem lastig is om als externe bij aan te sluiten.

Waarom hoor je de markt er niet over mopperen?
Eenvoudig he…welke gek (onderwijsondernemer) gooit nu zijn eigen glazen in en levert kritiek op een club die heel regelmatig ‘derden’ inhuurt om een opdracht uit te voeren?
We bijten toch niet in de hand die ons voedt, dat is zakelijk dom.

Ze zullen ons waarschijnlijk nu niet meer gaan bellen om die digitale omgeving met de online modules te mogen maken. Copy-paste van de leerlijnict zou toch echt wel een optie zijn.

Alhoewel….
Naar wie mag ik de offerte sturen voor de omgeving om de online modules in aan te bieden? Open source (WordPress + Learndash) overdraagbaar, betaalbaar, schaalbaar en flexibel?

Bruggen bouwen doe je om werelden aan elkaar te verbinden en niet om in een (onderwijs) archipel de eigen eilanden bereikbaar te houden.