#bordsessie: Dat verbeterbord enzo…

Natuurlijk krijg ik weer een tik op mijn vingers als ik iets zeg over lean, agile en allerlei andere buzz woorden. (ligt de lulkoekbingo kaart al klaar?)

Toch ga ik het weer even over het nut van een verbeterbord hebben. Niet in relatie tot projecten, sprints en scrum werken, zoals het al bij heel veel organisaties gebeurt maar in relatie tot onderwijs.

Het is vanzelfsprekend dat in onderwijs constant de kwaliteit en de verbetering van onderwijs hoog op de agenda staat. Leraren zijn echte professionals en weten (meestal) als geen ander wat goed is voor hun eigen onderwijs en voor leerlingen.

Als team is het lastiger
Lastiger wordt het als je er zo tegenaan kijkt als team. Wat doe jij, waarom doe je dat zo en hoe doe ik het. Wat kunnen we ‘samen’ doen?
Meestal worden er in het begin van het schooljaar plannen gemaakt, weekjaartaken opgesteld en een visiedocument geschreven of afgestoft.
Elke onderwijs betrokkene weet echter ook dat de pakken papier vaak in de bureaulade verdwijnen. Soms wordt er op heidagen nog even op terug gekomen en schiet iedereen weer in de ‘oh, ja’ houding.

Het kan anders
Wanneer je als team met elkaar “echt” haalbare en gedragen doelen stelt en je ook met elkaar afspreekt wie wat wanneer doet…is er een grotere kans van slagen.
Wanneer je samen over onderwijs praat, wat de leerling wil en waar jij jezelf nog in kunt verbeteren ontstaat er geleidelijk aan een ‘verbetercultuur’.

De handigste manier om elkaar constant bij die les te houden is met een verbeterbord.
Op dat bord staat in elk geval welke doelen er zijn als team, wanneer die doelen bereikt moeten zijn en hoe je dat meet. Wie doet wat en wanneer.
De smiley’s (hoe sta je er in) en de te vieren/behaalde successen zijn er om de nadruk te leggen op de sfeer en de veiligheid. Je moet af en toe gewoon geen zin mogen hebben en vieren van successen gebeurt gewoon veel te weinig. Stilstaan bij wat goed gaat is fijner dan constant mopperen over wat niet goed gaat.
Omdat het bord (als het meezit) altijd zichtbaar is, blijf je alert op de te ondernemen acties. Ook kunnen anderen die niet bij de sessie waren, zien wat er gaande is en hun collega’s bevragen.

Bij leerKRACHT is het bord een van de 4 instrumenten.

Docententeams starten eerst met een voorbeeld dat door ons aangeboden wordt, maar gaandeweg worden zij eigenaar van het bord en zie je dus overal andere borden (inhoud en indeling) ontstaan.
Een bordsessie duurt maar een kwartier en iedereen staat bij het bord.
Blijkbaar zijn er veel mensen die dat lastig vinden, dat staan dus. Waarom denk je dat het maar een kwartier is? Lean is dus niet leunen maar staan!

Deze maand hebben we met een paar mensen bij LeerKRACHT besloten dat het thema van deze maand #bordsessie is. We gaan borden van andere teams laten zien of vragen om ze te laten zien. Ik hoop ook een aantal collega’s te bewegen om ook hun ervaringen te delen.

Persoonlijk vind ik het wel jammer dat een bordsessie (waar elke bijeenkomst mee start) maar 1 keer in de week plaatsvindt, zijn er al scholen/teams die elke dag starten met een bordsessie? Wat zijn de ervaringen?
Deel jij je bord?