Bevoegd/Bekwaam nog even mijmeren

Naar aanleiding van een eerdere blogpost Stempelen maar,  is er vrijdag een groepsgesprek in het Innovatiehuis over het lerarenregister.
Terwijl ik me aan het verheugen ben op de TEDXamsED morgen, wil ik ter voorbereiding op de discussie van aanstaande vrijdag alvast wat in de week leggen.

Vanwege de ineens gepubliceerde “lerarenagenda” van het ministerie en ook de nog steeds lopende discussie over het onderwijsakkoord is het lerarenregister ineens best actueel.
Lees in de lerarenagenda vooral agendapunt 5 en 6 eens, die wat mij betreft volledig met elkaar in tegenspraak zijn.

Gelukkig zag ik ook dat de onderwijscoöperatie niet heel erg blij is met de ontwikkelingen rond het register.
Compliment voor de brief en de openheid.

Ik hoop dat het tot gevolg heeft dat de onderwijscoöperatie het lerarenregister laat voor wat het is en zich met het stimuleren en steunen van de professionele ruimte van docenten bezig gaat houden.
Gezien de goodwill die ze op dit moment hebben, mede door het geslaagde lerarencongres zou ik ze daar ten volle in steunen.
Stoppen met het accrediteren van congressen en trainingen voor de stempeltjes.

Als dat niet mogelijk of wenselijk is, zou de onderwijscoöperatie, met onmiddellijke ingang, de banden met alle andere organisaties (o.a. CNV, AOB, BON) moeten verbreken. Dit om volledig onafhankelijk  te zijn en alleen door hun “brooddame” gestuurd en gecontroleerd te mogen worden.

Ikzelf ben een groot voorstander van een (E)portfolio en neem graag een voorbeeld aan de stichting ePortfolio.
Theo Mensen neemt aanstaande vrijdag deel aan de discussie om de visie van de stichting te delen.
De stichting ijvert al jaren voor een ePortfolio voor elke lerende, met het eigenaarschap bij de lerende zelf.
Een LevenLangLeren, verzameld in een ePortfolio.
Om te laten zien dat je trots bent op dat wat je doet en gedaan hebt, niet om je af te rekenen of niet geregistreerden buiten te sluiten!

Nog even een paar braindumpjes:

 • Eerst even stilstaan bij de kreet dat in 2017 alle docenten in het lerarenregister geregistreerd MOETEN zijn en zij die daar niet in te vinden zijn of niet bevoegd zijn, uit het “ambt” worden gezet.
  Gaat de minister daar de wet voor veranderen? Verloopt een diploma?
 • Bevoegd is een wettelijke term (diploma behaald), dan mag DUO vanaf NU alle behaalde diploma’s in de openbare diplomabank opnemen.
  Dat betekent wel dat behaalde diploma’s vanaf 1960 er voor 2017 in moeten staan.
 • De werkgever is volgens mij verantwoordelijk voor het aanstellen van bevoegd docenten of om hen de mogelijkheid te bieden (ik zou zeggen te eisen) deze binnen een bepaalde periode na aanstelling te behalen.
  Als dat niet gebeurt (dus als zowel werkgever als werknemer in gebreke blijven) wordt de aanstelling beëindigd.
 • Dat betekent ook dat er bij de start van een duaal traject werkelijk door de werkgever en (extern) opleider gecontroleerd dient te worden of de kandidaat voldoet aan de wettelijke eisen voor zij-instroom.
 • Dat de minister moppert over het feit dat er teveel onbevoegden voor de klas staan (dat zijn docenten die lesgeven zonder een diploma of niet gediplomeerd zijn voor het vak waarin zij lesgeven), is haar eigen schuld en die van de werkgevers (wel of niet bewust).
 • Docenten worden door de gemakzucht van voorafgaande kabinetten nu ineens gestraft en gedwongen vreemde papiertjes en punten te verzamelen.
 • Door de wet BIO, die in 2006 vastgesteld is te laten versloffen, gaat nu ineens de verantwoordelijkheid tot registreren op het bord van docenten geschoven worden.
  De werkgevers hadden hierin een faciliterende rol, maar bij het woord “bekwaamheidsdossier” wordt steeds verwezen naar het personeelsdossier en niet naar het dossier waarin een docent aantoont aan zijn beroepsbekwaamheid gewerkt te hebben.
 • Op de plank ligt trouwens al ruim een jaar een herijkte set bekwaamheidseisen , waarvan de minister en staatssecretaris volgens mij niet reppen in de lerarenagenda, dat is vreemd.
  Op dit moment worden dus “nieuwe” docenten, opgeleid volgens een competentie set of set bekwaamheidseisen, die al achterhaald is, maar die straks wel een bevoegdheid oplevert.
 • Waarom roept de minister iets over “lerende organisaties” en de “professionele ruimte” die docenten moeten nemen (en veelal graag nemen) en niet iets over werkgevers die onbevoegden een vaste aanstelling geven, opschalen naar LD functies en achteroverleunen als het gaat om het werkelijk geven van ruimte aan de professionals?Zoals altijd moeten zowel de goede werkgevers als de goede docenten lijden onder de nalatigheid van anderen.
 • De  weekjaartaken van docenten wordt vaak zonder goed overleg volgepropt en wordt er zo aan (formele) scholing/professionalisering amper toegekomen.
  Hierin zouden de vakbonden een grotere rol moeten spelen. Zij kunnen de vuist naar de minister maken dat de sigaren uit eigen doos al 10 keer opgerookt zijn.
 • De welwillende, actieve, faciliterende, innoverende en stimulerende werkgevers en docenten worden op deze manier gestraft, terwijl het andersom zou moeten zijn.

 

Vorige week vrijdag mochten we Joseph Kessels bevragen over onder andere  “leiderschapspraktijken in een professionele ruimte” en (gedeeld) leiderschap.

Dit  lijkt mij mooi leesvoer voor organisaties die de slag willen maken naar vertrouwen in- en het hebben van- betrokken bekwame werknemers.
De docenten die zeer wel in staat zijn om zelf of beter nog in een team, verantwoordelijkheid te dragen voor datgene wat de klant nodig heeft: goed onderwijs.

De minister, werkgevers, vakbonden en de onderwijscoöperatie zouden moeten faciliteren, stimuleren, complimenteren en belonen. Maar niet de docenten een register injagen zonder werkelijk met elkaar af te spreken wat, hoe en wie.

Oh…en die bevoegd docent die in 1972 zijn papiertje gehaald heeft en al jaren moppert over hoe het vroeger was. Die docent die weigert ook maar iets aan vernieuwing te doen en de deur dichttrekt om 3 uur.
Voor hem is het huidige lerarenregister een uitkomst. Niet aantonen dat je iets geleerd hebt maar gewoon papiertjes uploaden.
Wat mij betreft mogen zij tegelijkertijd met het lerarenregister (zoals nu bedacht) vertrekken via de achterdeur en wegblijven.

Het antwoord van Joseph Kessels op de vraag: wat is bekwaamheid? was:
Bekwaamheid is het vermogen om handelend op te treden in een lastige situatie die iets vraagt.

Ik hoop dat de beslissers over de inrichting, wettelijke kaders en invulling van het lerarenregister aan die beschrijving voldoen.