Bevoegd, bekwaam…resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Om les te mogen geven hebben we in Nederland 3 bevoegdheden.

  • Een bevoegdheid voor het basisonderwijs
  • Een tweedegraads bevoegdheid
  • Een eerstegraads bevoegdheid.

“U kunt een onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool of universiteit.”
[bron]

Blijf je bevoegd?
Ja, tot nu toe blijf je tot in de lengte der dagen bevoegd. Sterker nog om je in te kunnen schrijven in het lerarenregister maakt het niet uit wanneer je je papiertje gehaald hebt, als je het maar hebt. De bekwaamheid die je geacht wordt te hebben, wordt niet gemeten.
Iemand die in 1978 bevoegd raakte kan zich inschrijven in het lerarenregister en is anno 2016 nog gewoon bevoegd.

Gezien het feit dat collegiale visitatie, reflectie en feedback en een stevige HR cyclus (functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken) nog niet echt gemeengoed zijn in onderwijs, kan een bevoegd leraar, zowel bekwaam als onbekwaam zijn.
Natuurlijk is er in de weekjaartaak en in de cao’s professionaliseringstijd opgenomen. Er worden vakbladen gelezen en men praat met collega’s en bezoekt (soms gedwongen) scholingsdagen en congressen. Vervolgens werkelijk aantonen dat er aan de “bekwaamheid” gewerkt is, is niet de standaard.

De wet BIO en de inmiddels antieke bekwaamheidseisen, hebben daar weinig of niets toe bijgedragen.

Ben je dan ook bekwaam?
Als ik nu (laat ik voor de veiligheid maar even bij dezelfde bron blijven) kijk naar bekwaamheidseisen van leraren, is de school verantwoordelijk om aan te tonen dat de leraren bekwaam zijn. (zo staat het ook in de wet BIO).
“Leraren moeten voldoen aan eisen. De school moet kunnen laten zien dat haar leraren aan deze zogenoemde bekwaamheidseisen voldoen.”
[bron]

Over de herijking van de bekwaamheidseisen uit 2006 spelen het ministerie en de onderwijs coöperatie (na een advies van de Onderwijsraad) elkaar al een paar jaar de bal toe. We teren dus nog steeds op bekwaamheidseisen uit 2006.

ocw[bron]

De link komt dan uit op…

oc_bekwaam[bron]

Natuurlijk vind ik het vanzelfsprekend dat een vakleraar het vak inhoudelijk beheerst en dat zijn kennis up-to-date is. Een leraar wiskunde, moet wiskunde gestudeerd hebben en moet die wiskunde ook nog kunnen uitleggen, net als een leraar Engels, Duits, Biologie enzovoort.
Waarin moet je trouwens bevoegd zijn als je (op mbo)burgerschap, (op hbo)ict vaardigheden of adolescentiepsychologie geeft.  En als je met #makered en coderen aan de slag gaat, waarin moet je dan bevoegd zijn?

Ik vraag me af of de bevoegden van morgen (start)bekwaam zullen zijn.

Wanneer we kijken naar de manier waarop veel Pabo’s en Lero’s onderwijs verzorgen. De bus opstellingen, de 50 minuten roosters, de indeling in vakken in plaats van thema’s of projecten, de kennistoetsen.Het ontbreken van de integratie van onderwijstechnologie in vakdidactiek. Een gedegen theoretisch kader over onderwijs en onderzoek (iets met Kolb en mythes).

Het gebrek aan goede stageplaatsen, begeleiding op- en tijdens de stages, het ontbreken van uitdagingen in zowel de praktijk als in de theorie maken dat ik me zorgen maak over met name HBO studenten die straks bevoegde leraren zijn.
Oeps en daar komen die gekke 21e eeuwse vaardigheden ook ineens voorbij.

Wordt het niet eens tijd om eens te kijken naar #Leraar2032?

Nieuwe Mastertrajecten en Post hbo opleidingen zorgen voor een andere instroom in onderwijs, oude en nieuwe leraren die anders naar onderwijs (gaan) kijken. Kijk naar de Nederlandse School, wat gaan de leraren die daar nu aansluiten betekenen voor onderwijsveranderingen in het klein of in het groot? Wat betekent dat voor henzelf en de omgeving waarin zij leraar zijn? Ook onderwijs en onderzoek komen steeds nader tot elkaar om de theorie aan de praktijk te verbinden en te verbeteren.

Wat betekent bevoegd/bekwaam voor mij?

Ik ben op papier eerstegraads bevoegd na het behalen van de Mastergraad (ik weet alleen nog niet waarin).
Wat ik veel belangrijker vind, is mijn ‘bekwaamheidsdossier’. Hiervan ben ik eigenaar.  Ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling. Wat kan er beter en wat gaat er goed. Wat heb ik nodig om nog beter te worden. Ik ben een bekwaam professional.

Mijn streven is bekwamer te worden in datgene wat het hier en nu nodig heeft. Daarin maak ik mijn eigen keuzes en leer ik wanneer ik vind dat ik moet leren (zowel formeel als in- of nonformeel). Ik geloof dat het professionele identiteit heet, dat boek heb ik nog niet helemaal uit.

Lange leve de autonome onderwijsondernemer!