Behaalde resultaten en zak/slaag beslissing?

Vooropgesteld: ik vind taal en rekenen belangrijk en hoop dat we uiteindelijk geen functioneel analfabeten meer hebben!

Voor de leken even uitleg…op 13 december 2007 werd het Raamwerk Nederlands gelanceerd. Dit raamwerk maakte het mogelijk de taalontwikkeling van de deelnemers op gestandaardiseerde wijze zichtbaar te maken en doorlopende leerlijnen te realiseren.
Afijn, er werd daar gesproken over taalniveau’s A1, B1, B2, C1, C2…vanzelfsprekend handig om daar, gezien beroepsonderwijs, over taal in de beroepscontext te spreken. De kwalificatiedossiers werden aangepast en uitgebreid met taaleisen.
In mei  2007 (ja dus voor 13 december 2007) werd door staatssecretaris Van Bijsterveldt de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (ook wel de commissie Meijerink) geïnstalleerd.
Deze Expertgroep kreeg als opdracht om het ministerie te adviseren over wat leerlingen op verschillende niveaus in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Deze opdracht werd gegeven omdat, behalve rond het centrale eindexamen, nergens goed en officieel stond vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen.
Afijn, uit dat advies is gekomen dat we over referentiekaders taal, spreken op niveau’s 1F, 2F en 3F (in het MBO).
Daaruit voortvloeiend is in augustus 2010 wettelijk vastgesteld dat die referentiekaders in onder andere, MBO als ook in EVC procedures getoetst moeten worden. (De CEF A1 niveau’s enz. staan ook nog in de kwalificatiedossiers, voor alle helderheid).
SNAPT U HET NOG?
Nu slaat ineens de paniek toe bij de sub examencommissies voor wat betreft het bovenstaand verhaal.
Ga nu even uit van een BBL opleiding (4 dagen werken 1 dag naar school) waar in juni 2010 een Onderwijs en Examenregelment voor ingediend MOEST zijn om een opleiding te MOGEN starten.
Dan komt de docent terug van vakantie en gaat gewoon het volgens hem geldend onderwijsprogramma verzorgen en nu er bijna (niveau 2 opleidingen in BBL zijn meestal 1 jaar) afgerond gaat worden, komt ineens het duvelse Meijerinkdingetje uit zijn doosje.
Even een leuk intermezzo:  in het cohortenschema 2010/2011 staat: Behaalde resultaten voor Nederlandse taal en rekenen hebben geen invloed op de zak-/slaagbeslissing.
Ik weet dat taal belangrijk is, maar volgens mij is communicatie ook een onderdeel van taal, daar schort het volgens mij ernstig aan. Wat en hoe te toetsen…. (behalve de experimentele CITO toetsen waarmee je de PC’s van een hele school 6 weken lam legt en er niet eens van op aan kunt dat je digitaal kunt toetsen, gezien de prachtige ervaringen van de eindtoetsen in groep 8 dit jaar)
Als het toch geen bal uitmaakt om te slagen, waarom dan toetsen?
Wetend dat examencommissies bagger schijten voor de onderwijsinspectie en nog liever leerlingen zonder diploma wegsturen dan op de vingers getikt te worden, wordt dit een zeer mager diploma jaartje voor MBO’s.
Alhoewel, uitstroombekostiging en nog een jaar langer ALLE deelnemers in huis hebben voor hetzelfde geld?
In 2013/2014 worden scholen verplicht om de centrale examens af te nemen bij leerlingen in het mbo-4.
Als je eisen stelt aan onderwijs, stel die dan helder…..op tijd…..en bied ook gratis goede gebruiksvriendelijke instrumenten!
Zal maar niets meer zeggen over de afbraak van educatie en bezuinigingen op passend onderwijs he?

Eén reactie

  1. Prettige blog, goe leesbaar, zonder fouten. Zeker goed taal onderwijs gehad? En verder heb je gelijk en gaan we met het MBO zo wel de bietenbrug op….

Reacties zijn gesloten.