Beetje vreemd wel….en nog niet eens verkiezingstijd.


Op de website van de Socialistische Partij wordt een oproep gedaan om de petitie die BON wil indienen om een parlementair onderzoek te starten naar het Middelbaar Beroepsonderwijs, te ondertekenen. (Google zelf maar even naar de goede webadressen)
Enkele aantekeningen mijnerzijds: op de website van de SP is niet eens MBO nieuws te vinden, basisonderwijs, middelbaar en hoger onderwijs wel. BON wordt genoemd als: Lerarenvereniging Beter Onderwijs…..dacht dat het Vereniging Beter Onderwijs was voor en door allen die iets vinden van onderwijs (genuanceerd en ongenuanceerd).
Waarom een parlementair onderzoek, geld over?
Weet je dat vorig jaar bij de rijksoverheid ruim 2,6 miljard is uitgegeven aan extern adviseurs, met dat geld (ja, ja ik krijg vast een lesje staatshuishoudkunde) hadden we toch mooi een eind op weg geweest met goed CGO.
SP/ROC deze combi misschien wat?