Baas in eigen Blog

Mijn dochter mag af en toe een bijdrage aan mijn weblog leveren omdat ze anders kijkt naar de wereld en het leuk is om een gastschrijver te hebben. Voor plaatsing mag ik wel even kijken en moet goedkeuren. Dat is trouwens andersom ook zo. Problemen als Babylonische spraakverwarringen en echt vreemde posts worden zo voorkomen. Daarbij komt dat het MIJN weblog is en ik het wel een beetje met de strekking van de post of vraagstelling eens moet zijn.
Anders zag ik de afgelopen dagen gebeuren op de weblog De onderwijsvooruizichten van John van Dongen. John heeft meerdere co-auteurs en soms onstaan er levendige discussies zonder zijn regie. Voorbeeld is de laatste post, geschreven door Koos Bezemer. Hij schrijft enige frustraties mbt Onderwijs en ICT van zich af.
Na het lezen van de post, was ik het met zijn stukje niet eens en reageerde nogal sceptisch, vooral over inloggen in Blackboard dat niet lukt. Probleem is mijns inziens het administratieve proces en niet te verwijten aan systeembeheer of ICT. Daarnaast gaf ik aan dat docenten lui en dom worden als ze zich laten sturen door uitgevers die methodes ontwikkelen en aanbieden, beter zou het zijn zelf te ontwikkelen en die kennis te delen.
Koos reageerde razensnel en een deel van zijn reactie was: [“Alleen personen die zelf niet actief lesgeven, schrijven dit soort kreten als web2.0, kennis delen, wiki, blog. Ga lekker eens 6 weken les geven in het PO en deel dan jouw kennis met ons. Ben benieuwd!”]
Helaas ben ik niet bevoegd om les te geven in het PO en wil het kinderen ook niet aandoen, mijn hart ligt in MBO onderwijs (en nee, ik geef geen les van 8.30 tot 15.30 maar verzorg wel workshops en gastlessen, ieder zijn rol en taak).
Als ik echter les zou geven in het PO zijn de mogelijkheden om ICT in te zetten eindeloos en zou het mijn werk makkelijker en leuker maken. De doelgroep: 6 tot 12 jarigen zijn de wereldburgers van de toekomst. Al brengen we ze alleen al MEDIAWIJSHEID bij.
Er zijn trouwens veel voorbeelden van PO docenten die ICT heel enthousiast inzetten in hun onderwijs, die kennis met alle liefde delen. Voorbeelden: Elke Das en Andre Manssen (a.k.a. Computers in de klas), wat denk je van de vertaling van Shift Happens door Alex van Dal van OBS ‘t Echtenest of Aardrijkskunde met Online kaarten
Ben ik even blij dat ik geen co-auteurs heb, BAAS IN EIGEN BLOG.

Blogged with the Flock Browser