10 tips om nabestaanden te helpen bij administratieve rompslomp

Het afgelopen jaar heb ik met veel mensen gesproken over de administratieve afhandeling bij een overlijden. Dat kan het overlijden van ouder(s), kind of een eigen partner zijn.Bij iedereen die ik sprak, kwamen (soms schrijnende) verhalen naar voren.Er zijn organisaties waar je tegen betaling de zaken kunt laten regelen, maar mijn ervaring leert dat het…