#PHOT: Gelaagdheid

#PHOT: Gelaagdheid

De ene lezer zal denken, wat een ouwe zooi pluche. De ander denkt, dat beeld herken ik van mijn eigen thuis. Daar waar wij regelmatig ons huis een opfrisbeurt geven, stoelen en tafels verschuiven of nieuwe kleden kopen, blijft bij mijn moeder alles zoals het is. Ik ken niet anders dan deze kleden en stoelbekleding.