Mondigheid en omgangsvormen.
| |

Mondigheid en omgangsvormen.

De afgelopen week heb ik bij toeval met leraren gesproken over de mondigheid van ouders. De leraren zijn werkzaam bij verschillende scholen en schoolsoorten. Met mondigheid bedoel ik niet ouderbetrokkenheid maar echt de manier waarop ouders zich roeren in- en rond een school. Een paar voorbeelden die ik hoorde…. Casus 1: Na herhaaldelijk waarschuwen omdat…