Laatste thema, eerste denklijn #MLI

Het laatste thema van de master leren en innoveren betreft de ecologie van innoveren. In de thema handleiding wordt aangegeven dat de master leren en innoveren in staat moet zijn om initiatieven voor onderwijsontwikkeling te nemen die inspelen en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en de master moet in staat zijn daar bedrijven en instellingen bij…