Iets met weerstand en communiceren.

Bij de start van het thema communiceren binnen innovaties van de master is aangegeven dat de op te leveren paper een groepspaper is. Handig in het kader van verlaging van de studiebelasting (met meer mensen lezen, samenvatten en schrijven) en natuurlijk vanwege de kennisuitwisseling en kenniscreatie. Op grond van mijn ervaring bijĀ het eerste paper, schoot…