Cijfertjes over MBO

Op de site van de MBO raad staat een prachtig overzicht met MBO cijfertjes en feiten. Hoeveel deelnemers en in- en uitstroom. Hier zouden mensen met verstand van statistieken mooie verhalen van kunnen maken. Wat mij opviel is de gemiddelde leeftijd van het personeel dat bij MBO instellingen werkt. 35% is jonger dan 45 jaar…65%…