Movietrader, spel?

Vanaf 2 maart kun je inloggen bij Movietrader (spel dat gebruik maakt van de Teleblik videodatabase) om mee te doen aan het verzamel- en ruilspel. Leerlingen kunnen verborgen stempels verzamelen en ruilen. Om te stempels te kunnen ruilen moeten leerlingen wel eerst het filmpje bekijken en worden er zelfs controle vragen over gesteld. Zou er…