Enquete: Markplaats kennisdeling

3x ontving ik de mail met onderstaande tekst. “Het procesmanagement MBO2010 heeft naar aanleiding van de interviewrondes met de ROC’s vastgesteld dat er behoefte is aan goede faciliteiten voor kennisdeling op het gebied van CGO. Onder de noemer ‘Marktplaats MBO2010’ moet deze kennisdeling onder andere worden ondersteund. Deze marktplaats richt zich specifiek op de doelgroepen…