TGIF 22 februari: Kreten afkick week!

Heb vakantie en kan dus onderstaande kreten een week laten voor wat het is.(de woorden komen bijna allemaal uit een interne miniconferentie map) Criteriumgericht interview, programmamanagers, competentie profiel, kerntaak, loopbaanleren, workshopleren, brondocument, kwalificatieprofiel, onderwijsmodel, begeleidingsmodel, CGO, begrippenkader, generieke processen, het instrument in actie, reflecteren, feedback, kerncompetenties, werkproces, kritische proces indicatoren (KPI), implementatie, 3×3 model, concretisering,…