#checkjeschoolgebouw: Over schoolgebouwen en lokalen

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland en roept daarbij de hulp in van alle leerlingen, leraren en ouders van basisscholen en middelbare scholen.
Vanaf NU kun je je mening geven op www.checkjeschoolgebouw.nl
Op deze website kun je ook foto’s van je school of klaslokalen delen.


bezemkast
Heeft het schoolgebouw genoeg geschikte plekken voor leerlingen om zelfstandig of in groepjes te werken?
Is het geschikt voor het werken met digibord en computer? Is er voldoende frisse lucht? En hoe staat het met het onderhoud?

De Algemene Rekenkamer wil met het onderzoek laten zien hoe gemeenten en schoolbesturen voor hun scholen zorgen.
En ze wil graag weten hoe leerlingen, leraren en ouders hun schoolgebouw beoordelen: wat is de stand in het land?

Aanvulling

Juist omdat Wietske van de Algemene Rekenkamer de moeite heeft genomen om Edubloggers te bellen, vind ik dat we daarom best wat Buzz kunnen genereren.
Ik zie het namelijk ook als een erkenning van de kracht van Edubloggers.

Read More

Iets met weerstand en communiceren.

Bij de start van het thema communiceren binnen innovaties van de master is aangegeven dat de op te leveren paper een groepspaper is. Handig in het kader van verlaging van de studiebelasting (met meer mensen lezen, samenvatten en schrijven) en natuurlijk vanwege de kennisuitwisseling en kenniscreatie.
Op grond van mijn ervaring bij het eerste paper, schoot ik echter direct in de weerstand.
Als geen ander ken ik mezelf en ik weet ook dat het me moeite kost die weerstand los te laten.

Het thema: mijn interpretatie op grond van de eerste oriëntatie
Het thema communiceren binnen innovaties, trok mij direct aan.
Hoe communiceer ik  in deze gedigitaliseerde wereld, rekening houdend met de verschillen in mijn doelgroep, over een (innovatie)traject?
Welke communicatiestrategie kan ik gebruiken om de kracht van online communiceren te vergroten of aan te tonen?

Direct ben ik op zoek gegaan naar wetenschappelijke artikelen die te maken hebben met online communicatie, vooral gerelateerd aan mediawijsheid, online emoties en gebruik van online tools.
Een blogpost, literatuur in mijn mailbox en ook een prachtige ontmoeting met iemand die op grond van big data analyseert waar in organisaties de “early adopters” zich bevinden.
Er zijn eerste onderzoeken naar emoties in digitale communicatie en waarom bijvoorbeeld MOOC’s wel of niet werken, beschikbaar.
Ook had ik ter voorbereiding van het analyse deel al snel een aantal voorbeelden wat betreft gebruik van email, Twitter en onze online leeromgeving.

Dat gaat wel goed komen dacht ik….
maslow
Het thema: mijn gevoel op de eerste inhoudelijk dag.
Bij ontvangst van de boeken en de eerste blik op de literatuurlijst, begonnen mijn twijfels.
Zeker het groot psychologisch modellenboek en de kracht van gedachten temperden mijn enthousiasme danig. De vrijdagmiddagsessie op school riep bij mij innerlijk een grote weerstand op.
Oefeningen met ikken…is voor deze ikken een no go area.
Na een vervelende (privé)ervaring en de daarbij behorende oplapfase, heb ik besloten in trainingen en opleidingen niet meer mee te doen aan activiteiten die lijken op therapietje spelen.

Dat wordt lastig met goed komen dacht ik…

Het thema: Groepen en Kenniscreatie
In de week voorafgaand aan de schooldag waren al een aantal oriënterende vragen op het kennisforum geplaatst en die zijn vrijdag omgezet in één eigen probleemstelling/vraag.
Vervolgens kregen we de opdracht: stel  CoL’s (Communities of Learning) van 3 of 4 personen samen die een inhoudelijke klik hebben.
Makkelijk toch?
Natuurlijk ontstonden er snel groepen die direct de inhoudelijke klik hadden, geen enkel probleem.

Ik voelde en zag  en hoorde (gezien door mijn gekleurde weerstandsbril) echter ook:

 • Bij het rondje lopen om te zien waar de inhoudelijke klik zat , de “lone rangers en de minder assertieve mensen.
 • Het voorstel van dezelfde groepjes als vorig jaar, of juist niet.
 • De grap: Never change a winning team.
 • We wonen of werken lekker dicht bij elkaar.
 • Ik wil heel graag met jou in een groep omdat we die kans nog niet gehad hebben.
 • Ik wil regelmatig fysiek bij elkaar kunnen komen in plaats van online of telefonisch communiceren.

Inhoudelijke klik?

Omdat ik nog niet weet wat ik met dit thema aan moet en eerst van mijn weerstand af wil,  ben ik nu een soloCoL.
Ik heb me nergens bij aangesloten. Een eigen keuze en zeker niet door buitensluiting van de groep, hoogstens op inhoudelijke vlak.

We hebben er erg lang over doorgepraat vrijdagavond….want dit hoort ook bij de competentie communiceren binnen  innovaties.

Dat ging niet goed…

Met de keuze die ik gemaakt heb, maak ik het mezelf moeilijk want de beoordeling op “kenniscreatie” en  “data analyse” is bijna niet mogelijk.
Mijn omgeving zegt, het gaat toch om het papiertje dus maak het jezelf niet zo moeilijk.

Dat komt goed! Hoop ik….

 

Read More

#Hart onder de riem!

Terwijl ik wacht op mails en bijna ga inpakken voor wat afspraken, denk ik toch steeds, alles is relatief.
Mijn boze blogs, pinnige reacties op Twitter en ook mopperen over van alles en nog wat.
Ik zou elke dag blij op moeten staan, nou is dat met die overgangsverschijnselen niet heel lekker momenteel, emoties gieren alle kanten op, maar toch.

Ik kan gewoon opstaan, gezond en gelukkig.
Dat zou ik mezelf (en anderen) veel vaker voor moeten houden. Ik zou veel meer moeten relativeren en de boel laten voor wat het is.

Leef elke dag alsof het de laatste is, want voor je het weet…..

Waarom ik ineens zo zweefteverig ben? Ik denk aan Ruud en ik steek hem bij deze een HART onder de riem!

handenhart

 

Sharing is Caring, kijk hier voor de  stand van zaken bij Ruud

 

Read More

Auw!

René Kneyber steekt fors van wal op zijn weblog over het feit dat de naam Onderwijshelden een geuzennaam is en oneigenlijk gebruikt wordt. In het boek Onderwijshelden zijn volgens zeggen bijna geen “mensen met de voeten in de klei staan” aan het woord gelaten. Dat er vervolgens toch niet de minste mensen uit het “onderwijskringetje”op Twitter riepen maar ik sta er wel in, is even niet van belang, zij wisten blijkbaar zelf niet wie de andere geportretteerden waren.

Wat mij betreft zijn ALLE mensen die in het onderwijs werkzaam zijn helden!
Van conciërges tot leerlingen/studenten tot besturen, maar dat terzijde.

Ik ben het dus met hem eens dat de titel  onderwijshelden in deze geen gelukkige titel is.

Wat mij echter verbaast is dat er niet onderzocht is welke organisatie er achter het boek zit en zij blijkbaar niet van belang zijn in deze discussie.

Het ontstaan van het boek Onderwijshelden

Het boek “onderwijshelden” heb ik niet in mijn bezit omdat het al uitverkocht is. Hoe groot zou de eerste oplage geweest zijn of is het een slimme marketing strategie?
Ik heb wel de pdf “wat is het doel van goed onderwijs” en ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat beiden met elkaar verbonden zijn.
Bij mijn naspeuring op internet kwam ik via hetkind bij OperationEducation en (en facebook en mijn mailbox)  en ook bij  de uitgever die een hele onderwijshelden pagina heeft.

Ik vond onder andere:
vermenging

[bron]

Even doorklikken?
Laten we eens starten bij de site van de onderwijshelden zelf.
Direct op de eerste pagina zien we de aankondiging van het boek onderwijshelden (vooral even doorklikken op de knop Check de site) en vervolgens “het geweldige team van Onderwijshelden”.
Hiervan weet ik niet of dat ook de helden zijn waar René het over heeft.
Wel ontdekte ik een aardig detail: Deze Onderwijshelden verzorgen de Nationale examentraining:

“De Nationale Examentraining is de meest ervaren examentrainer van Nederland.
Met meer dan 25.000 tevreden geslaagde examenkandidaten en het beste trainersbestand helpt de Nationale Examentraining elk jaar vele jongeren om met een vertrouwd gevoel hun examen in te gaan en hun diploma te behalen”

De familie van de onderwijshelden zijn broertjes en zusjes als het niet al te goedkope Breekjaar en #geenschool.
Daarnaast is er ook een grote groep vrienden…

vrienden

 

Wanneer René nu aan de initiatiefnemer (wat mij betreft is dat Operation Education), vragen gesteld had over de portretten en de gemaakte keuzes, had ik hem direct bijgevallen.
Want kritische vragen stellen over organisaties en het doel dat zij nastreven kan ik als de beste.

Maar zijn zin “…. iedere leraar kan je vertellen dat adviseurs, trainers en the bunch nooit iets bereiken. Er is geen leraar die een adviseurs, trainer, ondernemer beschouwt als een held. Als de adviseur/trainer/entertainer met z’n BMW van de parkeerplaats rijdt gaat iedereen weer over op de orde van de dag” heeft mij persoonlijk geraakt en sterker nog het doet mij verdriet

Als ineens enkel leraren iets mogen vinden over onderwijs en allen die dat niet zijn op deze manier gediskwalificeerd worden, hou ik het voor gezien in onderwijs!

Oh ja….ik rijd in een Twingo!!

Read More

Thema: Communiceren binnen innovatietrajecten, 1e brainstorm

blikjes

Voor het thema: communiceren binnen innovaties, gaan we aan de slag met de manier waarop wij zelf interacteren met onze omgeving.
Deze week heb ik de tijd om een start te maken met onderstaande vraag aan de slag te gaan:

Wat wil ik (beter) begrijpen over (mijn eigen) communiceren binnen innovatietrajecten?

Het eindproduct wordt gezamenlijk geschreven paper waarin we naast inleiding, een onderzoeksvraag, ook de theoretische onderbouwing schrijven. De reflectie in relatie tot mijn eigen innovatieopdracht maar ook tot het groepsproces met mijn medestudenten is een eigen bijdrage.
Om de relatie met onderzoek te houden,  gaan we geluids- of videofragmenten analyseren. Dat is voor mij erg van belang, gezien de GO die ik heb gekregen op mijn onderzoeksvoorstel en dus zeer snel ga starten met het onderzoek.
Twee vliegen in een klap slaan lijkt mij dus erg handig, maar dat terzijde.

Als geen ander ken ik mezelf en ken ook mijn zwakke punten als het gaat om communicatie en met name het luisteren naar anderen. Inmiddels heb ik daar de afgelopen 5 jaar heel veel aan gewerkt en gebruik ik ook een aantal strategieën die ik gevoelsmatig toepas.
Het leuke van dit thema is natuurlijk dat we met wetenschappelijke onderzoeken in combinatie met theorie over strategieen aan de slag gaan.

Mijn eerste brainstorm bevat eigenlijk een aantal startvragen en daar zet ik nu de eerste denklijn voor uit. Deze deel ik met mijn studiegenoten en wie weet kunnen we aanstaande vrijdag al richting bepalen.

De Poolse Landdag
Waar komt het begrip Pools Landdag vandaan?
De Sejm, het adelsparlement (= de Poolse Landdag) werd in de middeleeuwen een keer per jaar gehouden aan het Poolse hof. Het was een langdurige bijeenkomt, die soms wel weken kon duren. Op basis van de vergadering nam de koning zijn besluiten. In de vergadering kreeg elke landheer onbeperkt spreektijd en kon zijn wensen of klachten uiten. Wanneer de landheer sprak werd hij constant onderbroken door het publiek (andere landheren). Vanzelfsprekend was eigenbelang de landheren niet vreemd en uiteindelijk ondermijnden deze edellieden de Pools-Litouwse Adelsrepubliek danig. De besluitvorming van de vergadering was lastig. De koning kon geen besluiten nemen zonder toestemming van de Sejm. De Sejm kon alleen besluiten nemen met eenparigheid van stemmen (liberum veto).
Terug naar het heden:
Bij een bijeenkomst (overleg, vergadering, kick-off, presentatie) neem je altijd vanuit je eigen perspectief deel. Dat betekent dat ik met een heel ander gevoel en met een ander beeld van de te verwachten opbrengst kan deelnemen (of eigenaar kan zijn) dan een ander.
Vanzelfsprekend is het handig om vooraf de “verwachtingen te managen” zodat niet het eerste uur opgaat aan het vaststellen van het doel van de bijeenkomst. Echter wanneer je in de uitnodiging al te diep ingaat op de inhoud en het een “vrijblijvende deelname” betreft, heb je volgens mij kans op een tweezijdige groep deelnemers, maar wel met gelijk spreekrecht…namelijk die mensen die enthousiast zijn en de  “hakzanders”. Iedereen die zich daar tussenin bevindt blijft weg of zwijgt.
Als trekker van de bijeenkomst, wil je dat iedereen zijn zegje kan doen en vooral niet te veel regie voeren en strak voorzitten.
Dit doe persoonlijk heel graag om nieuwe inzichten en ideeën de ruimte te geven.
Natuurlijk kun je daarvoor een aantal werkvormen kiezen maar het gaan mij hier even om de vergelijking en om de te bepalen strategie.

Onderzoeksvraag:
Hoe zou ik de emotie van het persoonlijk aangevallen worden, omdat je vanuit een eigen enthousiaste overtuiging handelt, onder controle kunnen krijgen? Hoe doe ik dit met behoud van de kracht van co-creatie en rekening houdend met de diversiteit van de doelgroep?

Het eelt op de ziel kweekprincipe dus.

Omdenken
Definitievan omdenken: “dacht om, h. omgedacht); (denk) techniek om problemen te transformeren in mogelijkheden, syn. ja-en-denken; vgl. tegenoverg. vastdenken, ja-maar-denken” (bron: www.omdenken.nl).
Bernold Gunster is de grondlegger van het begrip Omdenken. Er wordt  bij omdenken uitgegaan van het omzetten van ja-maar naar een ja- en manier van denken. Het boek met daarin 15 strategieën die je kunt gebruiken om te leren omdenken zou misschien de moeite waard zijn om in dit thema van de master eens te bekijken.
Wij zijn (zeker in onderwijs) gewend om in de ja maar stand te schieten of in problemen in plaats van oplossingen te denken. Ook ik zeg te vaak….je moet eerst het probleem helder hebben voor je er een oplossing voor kunt bedenken.
Wat nu als we binnen innovatietrajecten uit zouden gaan van oplossingen?
Mijn eigen persoonlijkheid kennend weet ik dat het heel veel energie zou kosten om altijd uit te gaan van het postitieve of van de oplossing, dus is het leerzaam om deze strategie eens te bekijken en te zien wat ik ermee kan doen.

Bij deze manier van denken (en natuurlijk werken) past volgens mij ook “waarderend leiderschap” dat gestoeld is op “appreciative inquiry” ook daarin wordt uitgegaan van wat werkt, wat gaat er goed en wat kunnen we doen om dat nog beter te maken.
Onder de noemer waarderend leiderschap heb ik een tijd terug een tweedaagse training gevolgd en een aantal werkvormen gebruikt die van pas zouden komen in het omdenken principe. Een werkvorm  is de Root en Fruit Tree. Bijna iedereen die iets met verandermanagement doet kent natuurlijk de probleemboom, bij waarderend leiderschap en ook omdenken, is dat een oplossingenboom.

Onderzoeksvraag:
Hoe krijg ik mensen zover dat we uitgaan van oplossingen in plaats van problemen en welke strategie hanteer je daarbij als het gaat om communiceren binnen innovatietrajecten?

Zie je wel…het doet het niet en mislukt toch altijd….omzetten naar wauw wat slim dat je het zo opgelost hebt.

Digitale Communicatie
Hier ligt natuurlijk mijn hart, mijn valkuil en mijn drive!
Wanneer ik kijk naar de bronnen en de opzet van het thema, komt bij mij direct de vraag boven: waar is nu het Innovatieve aspect van dit thema?
Hoe kansrijk is het om mijn opleiding en mijn medestudenten te wijzen op het feit dat het niet alleen om de interpersoonlijke relaties in een face to face setting gaat maar dat juist in 2014 de communicatie  ook  digitaal plaatsvindt? Het is vanuit mijn ervaring namelijk veel moeilijker om een strategie toe te passen op digitale communicatie.

Ik kwam de naam Hans van Driel tegen die in 1999 het ARIA model introduceerde. ARIA staat voor Amazement, Resistance, Imitation en Authenticity. Of dat model past bij dit thema heb ik nog niet goed onderzocht. Wel heb ik Hans zojuist, vanzelfsprekend digitaal via Twitter, gevraagd om leestips.
Het begrip Digital Literacy, gedragscodes digitale communicatie en mediawijsheid zijn actueel en erg interessant om naar te kijken wat daarmee kan binnen dit thema, dit om bij mijn innovatieopdracht en ook mijn onderzoek te blijven.
Hoe vaak komt het niet voor dat de mail die je stuurt niet of verkeerd begrepen wordt. Het verschil tussen synchrone en a-synchrone communicatie. Het bijhouden van een weblog en de interactie met de mensen in jouw context. Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van digitale communicatietools maar we hebben ook allemaal de persoonlijke ervaring van fouten en uitglijders.

Onderzoeksvraag:
Hoe zou ik, gebruik makend van bestaande strategieën, effectief digitaal kunnen communiceren binnen een innovatietraject, daarbij rekening houdend met de diversiteit van mijn doelgroep?

Een mail of tweet is zo gestuurd, maar zou ik dat bij mezelf strategisch beter kunnen sturen?

Deze post is dus de eerste eerste oriëntatie en het scheelt mij werk door enkel dit linkje te plaatsen op het weer in gebruik genomen Knowledge Forum.
Het is tevens een uitnodiging aan de lezer om feedback te geven, links naar bronnen te plaatsen en nieuwe ideeën te genereren.
Kenniscreatie via dit weblog is breder dan binnen een gesloten forum.

NANOOT:
Hans van Driel heeft een aantal bronnen gedeeld en gemaild

Zijn eigen publicaties over digitale communicatie
Hoofdstuk 2 uit het Boek Digitale Communicatie
De literatuurlijst uit het Boek Digitale Communicatie
Link website van  Henry Jenkins, convergence storytelling. over transmediaal communiceren.
Vaynerchuck:  How to Tell your Story in 2014 (Slideshare)

 

Read More

TGIF: Incasso 2.0

Na veel twijfelen besloot ik twee weken geleden toch gebruik te maken van een zakelijke telefoon en telefoonnummer.
Een zakelijk abonnementje, veel data, mooi telefoontje, leuk prijsje. Wie wil dat nu niet?
Ik mocht zelfs bij mijn vrienden van the PhoneHouse uit een lijst van telefoonnummers kiezen….en 06-23XXXX92 vond ik wel makkelijk te onthouden.

Niets dan blijheid, tot er afgelopen woensdagmorgen een SMS bericht binnenkwam.
Daar las ik onderstaand bericht:

incasso

In eerste instantie dacht ik…toedels, phishing ding…je neemt me in de maling.
Maar 038 is gewoon een Nederlands telefoonnummer en Lindorff een bestaand bedrijf, een incassobedrijf wel te verstaan.

Ik vond een openstaand bedrag van 1.339,83 euro eng veel en dacht laat ik even melden dat er iets niet goed gegaan is. Dus gebeld naar 038-4268609. Daar kreeg ik een mevrouw aan de lijn, die op mijn vraag, waarom die sms verstuurd werd, antwoordde dat ze oude dossiers aan het nabellen waren.  Daarom was er naar dit nummer een SMS verstuurd.

Het feit dat het nummer pas ruim 1 week op mijn naam stond, dat ik iemand anders was dan de schuldenaar van 1300 euro (met naam en toenaam door mevrouw genoemd), was even niet van belang.

Mensen die mij  kennen hadden op dat moment niet in mevrouw haar pumps willen staan.

Blijkbaar mocht de mevrouw het nummer schrappen uit de incassolijsten en dat deed ze ook direct (zei ze).
Daarmee vond zij dat de kous af was. Ze was trouwens wel goed getraind, telkens als ik me wat bozer maakte en haar onderbrak, zei ze….hallo mevrouw…ik hoor u niet….de verbinding is wel heel slecht…bent u er nog?

Zij mocht mij blijkbaar wel de naam vertellen van de mijnheer die de schuld heeft, ze mocht mij ook vertellen dat ze het nummer ging schrappen, maar ze kon en mocht mij niet vertellen namens welk bedrijf die onvoorstelbare lompe SMS verstuurd was. Dit in het kader van de privacy van de opdrachtgever.
Op mijn boze vraag waar ik een klacht kon indienen tegen deze manier van handelen en met name de lompe SMS, kreeg ik het standaard info@ email adres en het algemene postbusnummer.
Mail naar zo’n email adres en een papieren brief belanden natuurlijk ongelezen in het ronde archief.

Omdat KPN de provider en uitgever van het 06 nummer is, waren zij de tweede waarop ik mijn boosheid af reageerde. Ik weet dat 06 nummers schaars zijn, maar het nummer dat ik nu heb (telefoon gekocht op 25 augustus),  is pas inactief vanaf mei 2014.
Dan vraag je om problemen, zeker als de vorige bezitter van dat nummer door een incassobureau (laat het er alsjeblieft maar 1 zijn) achter de broek gezeten wordt.

Waarom ik zo boos ben?
Welke club haalt het in zijn hoofd om zonder enige controle van gegevens een SMS te sturen met zo’n tekst? Ik ben goedgebekt en durf ook te bellen en door te vragen, maar niet iedereen is zo. Kom me niet met het excuus over de beschikbare hoeveelheid tekens, een beller is sneller!!

KPN valt hier wat mij betreft ook iets aan te rekenen. Zo vreselijk kort na het afsluiten van een nummer, slechts  3 maanden, het opnieuw uitgeven!
Doe dan op z’n minst een check of de vorige nummer eigenaar geregistreerd staat bij weet ik wat voor BKR achtig iets. Maar beter is natuurlijk, langer in quarantaine houden.

Incasso 2.0, je stuurt tot in de lengte der dagen onbeschofte SMS’jes naar niet gecheckte ontvangers en laat de nieuwe eigenaar van een telefoonnummer zelf de rotzooi opruimen.
Ik ben heel benieuwd wat me nog te wachten staat!

Read More

RetweetLeed: Is het alleen mijn ergernis?

Gisteravond vroeg ik op Twitter:

retweet_vraag

Daar werd nogal verschillend op gereageerd, soms zelfs wat mopperig of verwijtend.
In de trant van, dat moeten mensen toch zelf weten, als je er last van hebt ga je mensen toch ontvolgen, zeur niet zo.
Dus heb ik de toezegging gedaan de vraag te herformuleren en ook te onderbouwen.
Per slot van rekening ga ik morgen mijn 2e jaar in de Master Leren en Innoveren in, dus moet ik ook laten zien dat ik enige groei doormaak.

Waarom stelde ik die vraag?
Ik stelde de vraag omdat ik me bezig houd met de mediawijsheid van leraren. Voor studenten en leerlingen worden er heel veel lesprogramma’s ontwikkeld, met daarbij mooie docentenhandleidingen, maar vergroot dat de mediawijsheid van de leraren zelf?

Waarom dan dat zeuren over retweets?
Allereerst ligt het aan de eigen voorkeuren van mensen om op retweet te drukken.
Een retweet is eigenlijk gewoon het plat doorsturen van een stukje tekst.
Eigenlijk vind ik dat je, voor je dat doet, even zou moeten kijken naar wat zaken. Ik schaar dat onder mediawijsheid, niet alleen van leraren maar van volwassenen op Twitter, maar gezien de reacties van gisteravond zijn zelfs daarover de meningen verdeeld.

 • Is het bericht nog relevant?
  Bijvoorbeeld de zoekgeraakte hond, de gevonden sleutelbos, de welke vogel is dit, tweets
  Kijk nou eerst even de lijn terug of het probleem al opgelost is. Daarvoor gebruik ik juist de lijn van de discussie (bij twitter.com)
 • Is het niet al 100000x geretweet?
  Een goeie grap is nooit weg natuurlijk, maar na tig keer denk ik….joh er staat toch bij hoeveel retweets dat bericht heeft.
 • Klopt het oorspronkelijke bericht wel?
  We hoeven niet allemaal onderzoeksjournalist te worden, maar niet alles is waar omdat nu.nl het zegt.
  Een voorbeeld daarvan is het nieuwsbericht dat vorige week in verschillende kranten verscheen en ook op Nu.nl dat leraren meer geld zouden krijgen om zelf aan hun professionalisering te besteden. We retweetten massaal de juichberichten van de vroege ochtendkrant lezers. Heb je dat ook gedaan? Lees deze brief van het AOB maar even.
 • Is het bericht nog actueel?
  Niet iedereen is constant actief op Twitter, er zijn mensen die als ze ’s avonds thuiskomen een half uurtje tweets gaan teruglezen.Sommige mensen klikken bij elke tweet die zij zelf interessant vinden op retweet. Misschien ben ik een zeur….maar dan is mijn tijdlijn net alsof ik de krant die om de vis zit nog even teruglees.
 • Media in de tweet (plaatjes of video)?
  Niet iedereen let op welke afbeeldingen er in tweets zitten, ikzelf heb media op mjin telefoon uit staan, tsja en dan schiet er weer een retweet met een afgehakt hoofd door de tijdlijn.
 • Een discutabele: wie tweette en wie retweet?
  Doordat er grote verschillen in het aantal volgers van mensen zit, kijk ik ook altijd even naar het aantal volgers dat iemand heeft en de “beroeps- of interessegroep” waarin hij zijn netwerk heeft.
  Iemand met 10 volgers die een tweet retweet van iemand met 10.000 volgers in hetzelfde netwerk, is wat mij betreft niet heel zinvol. Maar goed dat is een persoonlijke mening (net als alle andere vragen).

Er zijn in elk geval retweets die ik schaar onder tijdlijnvervuiling:

#eikelpoetsers: die berichten retweeten waarin zij genoemd worden
#echotweeters: mensen met meerdere accounts die eigenlijk zichzelf retweeten
#baggertweters: die gewoon rotzooi retweeten
#reclametweets: vooral die verstopte reclames van het bedrijf waar ze werken en liefst met veel hashtags

De vraag blijft echter wel staan, ga ik mensen wijzen op het feit dat de hond die gezocht werd al 4 weken terug is bij het baasje of doe ik wat veel mensen doen?
Voor nu, dat laatste….

retweets

Read More

Naar mijn mening…

…of mag dat niet?

Tijdens het wekelijkse uurtje #blogpraat op Twitter ging het over bloggen en je loopbaan.
Lastig, vind ik dat, het zakelijk bloggen en neutraal blijven.

lippenstil
Niet voor niets staat deze blogpost hier, want dit is mijn eigen weblog, anders zou ik bijvoorbeeld ook #TGIF niet meer kunnen schrijven.
Zakelijk vind ik het lastig, het hebben van een mening en het stellen van kritische vragen.

Zou je opdrachten niet krijgen omdat bekend is dat je een mening hebt en dat je kritische vragen stelt?

 

(more…)

Read More

#50Books vraag 34: Welk boek ik zou verfilmen?

Dat is makkelijk, GEEN.
Een boek is om te lezen en ook met die intentie geschreven. Een boek moet tot de verbeelding spreken en wat mij betreft mijn fantasie prikkelen.
Hoe vaak het je niet gebeurd is dat je in een boek latent verliefd werd op de hoofdpersoon of andersom een lekker griezelig beeld had bij een “figuur”?
Dat is de kracht van een boek, de binnenkant van je  hoofd stimuleren en er beelden bij maken. Dat geldt niet alleen voor levende wezens, maar ook voor bijvoorbeeld landschappen, straten, huizen en interieurs.
Wanneer er vervolgens een film van gemaakt wordt van een boek heb ik meestal een katterig gevoel. (more…)

Read More

Webcareklikspanen?

Op Nu.nl verscheen deze week het bericht dat we de impact van sociale media echt niet meer kunnen onderschatten. Er volgde een overzicht van uitglijders en ontslagprocedures. ‘Wie nu bij de rechter nog aanvoert dat hij de impact van een boodschap via Twitter, Facebook of Linkedin heeft onderschat, wordt meewarig aangekeken’.

Het zal wel een soort van mediawijsheidsdeformatie zijn, voordat ik verder schrijf, waarom worden die fouten nog steeds gemaakt?
Een voor mij belangrijk criterium om een foto of bericht, wel of niet, te plaatsen is altijd: durf ik zoiets in het echte leven face to face ook te laten zien of horen? Dat zou bij de gemiddelde mens met een beetje gezond verstand dus ook zo moeten werken. (more…)

Read More